03. 09. 2021
Додав: Тетяна Я.

1 3b539МЕТОДОЛОГІЧНИЙ СЕМІНАР
«ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ
ІДЕНТИЧНОСТІ ЗРОСТАЮЧОЇ ОСОБИСТОСТІ В
УМОВАХ РОЗБУДОВИ НЕЗАЛЕЖНОЇ УКРАЇНИ»
(26 СЕРПНЯ 2021 р.)

   26 серпня 2021 року на базі Інституту проблем виховання НАПН України відбувся Методологічний семінар на тему «Проблема формування національної ідентичності зростаючої особистості в умовах розбудови Незалежної України» в рамках заходів Національної академії педагогічних наук України присвячених 30-річчю Незалежності України. Співорганізаторами заходу виступили Інститут проблем виховання НАПН України, НПУ імені М.П. Драгоманова та Рівненський державний гуманітарний університет.

 

 

Детальнiше
01. 09. 2021
Додав: Тетяна Я.

unnamed 42669МЕТОДИЧНІ СЕМІНАРИ

 • Модернізація професійної діяльності викладача (д.пед.наук, професор Шевців З.М.)
 • Алгоритм створення педагогічної моделі (к.пед.н., доцент Боровець О.В.)
 • Кейс-метод у підготовці майбутніх викладачів (к.пед.н., доцент Бричок С.Б.)
 • Професійне вигорання викладача вищої школи: шляхи попередження (к.пед.н., доцент Третяк О.М.)
 • Розвиток системи галузевих зв’язків між ЗВО та роботодавцями (к.пед.н., доцент Веремчук А.П.)

 НАУКОВІ СЕМІНАРИ

 • Вища освіта в Україні: стан, проблеми і шляхи розв’язання (д.пед.наук, професор Сойчук Р.Л.)
 • Мнемотехніка – мистецтво пам'яті (к.пед.н., доцент Гудовсек О.А.)
 • Креативність як головна якість фахівця XXI століття (к.пед.н., доцент Яковишина Т.В.)
 • Громадянські цінності сучасної особистості (к.пед.н., доцент Міщеня О.М.)
 • Професійна рефлексія фахівця як засіб оволодіння педагогічною майстерністю (старший викладач Іскра Л.В.)
28. 08. 2021
Додав: Вiктор С.

seminar1Шановні колеги!

Запрошуємо Вас узяти участь у роботі методологічного семінару «Проблема формування національної ідентичності зростаючої особистості в умовах розбудови Незалежної України», що відбудеться 26 серпня 2021 р. о 11.00.

Засіб проведення: онлайн платформа Zoom

Підключитися можна за посиланням: https://zoom.us/j/6823429067?pwd=a3NOcno1a2pCK3o5eU9QSU1tWHFIUT09

Ідентифікатор конференції: 682 342 9067

Код доступу: 2021

Проблемне поле методологічного семінару:

 • Виклики у формуванні національної ідентичності та основні фактори духовної безпеки української нації.
 • Місце українського народу у сім’ї слов’янських етносів.
 • Громадянське виховання школярів в контексті Нової української школи.
 • Проєкти як інструмент виховання громадянина-патріота у дитячих громадських організаціях.
 • Нормативно-правове забезпечення діяльності дитячих та молодіжних громадських організацій як інституцій громадянського суспільства.
 • Організація національно-патріотичного виховання зростаючої особистості.
 • Зарубіжний досвід формування національної ідентичності зростаючої особистості в освітніх закладах різного типу.

Форми участі у методологічному семінарі: відеовиступ, презентація, онлайн-виступ тощо.

Мова конференції – українська, англійська.

26. 08. 2021
Додав: Тетяна Я.

1 3b539МЕТОДОЛОГІЧНИЙ СЕМІНАР
«ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ
ІДЕНТИЧНОСТІ ЗРОСТАЮЧОЇ ОСОБИСТОСТІ В
УМОВАХ РОЗБУДОВИ НЕЗАЛЕЖНОЇ УКРАЇНИ»
(26 СЕРПНЯ 2021 р.)

   26 серпня 2021 року на базі Інституту проблем виховання НАПН України відбувся Методологічний семінар на тему «Проблема формування національної ідентичності зростаючої особистості в умовах розбудови Незалежної України» в рамках заходів Національної академії педагогічних наук України присвячених 30-річчю Незалежності України. Співорганізаторами заходу виступили Інститут проблем виховання НАПН України, НПУ імені М.П. Драгоманова та Рівненський державний гуманітарний університет.

 

 

Детальнiше
23. 03. 2021
Додав: Тетяна Я.

shevciv 1 d07d523 березня 2021 року на кафедрі педагогіки початкової, інклюзивної та вищої освіти, на платформі ZOOM, відбулося засідання наукового семінару.
Завідувач кафедри проф. Сойчук Р.Л. звернула увагу викладачів, що в Україні 167 тис. дітей з інвалідністю, і лише десята частина з них здобуває освіту в інклюзивних класах закладів загальної середньої освіти. Решта – навчається в спеціальних школах або взагалі не отримує освіту. Тому, задля підвищення професійного рівня викладачів і обговорення нових педагогічних досягнень в галузі інклюзивної освіти, було заслухано доповідь проф. Шевців З.М. на тему: «Особливості функціонування інклюзивної освіти в Україні».

 

 

Детальнiше
02. 09. 2020
Додав: Тетяна Я.

unnamed 5943cМЕТОДИЧНІ СЕМІНАРИ

 • Особливості функціонування інклюзивної освіти в Україні (д.пед.наук, професор Шевців З.М.)
 • Моделювання як метод проєктування освітнього процесу у ЗВО (к.пед.н., доцент Боровець О.В.)
 • Розвиток професійнозначущих якостей особистості у ЗВО (к.пед.н., доцент Бричок С.Б.)
 • Сучасні аспекти дистанційної освіти ЗВО (к.пед.н.,професор Колупаєва Т.Є.)
 • Вплив Covid-19 на вищу освіту в Україні (старший викладач Іскра Л.В.)

 НАУКОВІ СЕМІНАРИ

 • Професійна підготовка викладачів вищої школи в магістратурі: досвід європейських країн (д.пед.наук, професор Сойчук Р.Л.)
 • Закон Про повну середню освіту – зміни в початковій школі (к.пед.н., доцент Гудовсек О.А.)
 • Проблеми вищої освіти в умовах пандемічної кризи та шляхи їх розв‘язання (к.пед.н., доцент Яковишина Т.В.)
 • Світовий досвід розвитку дистанційних форм освіти у вітчизняному контексті (к.пед.н., доцент Веремчук А.П.)
 • Особливості дуальної вищої професійної освіти (к.пед.н., доцент Третяк О.М.)
 • Дотримання академічної доброчесності науково-педагогічними працівниками та здобувачами вищої освіти (к.пед.н., доцент Міщеня О.М.)