17. 06. 2024
Додав: Тетяна Я.

Результати опитуванняУпродовж травня-червня 2024 р. проводилося опитування здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних працівників, стейкхолдерів та роботодавців щодо якості підготовки фахівців за ОПП «Початкова освіта» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.

Аналіз результатів анкетування дозволяє стверджувати, що переважна більшість здобувачів вищої освіти високо оцінюють зміст освітньо-професійної програми в контексті забезпечення якісної підготовки фахівців з обраної спеціальності та ефективність реалізації студентоцентрованого підходу в РДГУ; зазначають, що викладачі практикують розгляд проблемних питань, своєчасно і повно подають інформацію про цілі та програмні результати навчання, про порядок та критерії оцінювання навчальних досягнень студентів. Здобувачі вищої освіти засвідчують, що мають можливості реалізувати індивідуальну освітню траєкторію; ознайомлені із сутністю і принципами академічної доброчесності та з відповідальністю за їх порушення.

 

Детальнiше
14. 05. 2024
Додав: Тетяна Я.

2024 05Опитування здобувачів вищої освіти, роботодавців, стейкхолдерів та науково-педагогічних працівників щодо якості освітньо-професійної програми «Початкова освіта» підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти у Рівненському державному гуманітарному університеті

У квітні 2024 року було проведено опитування здобувачів вищої освіти, роботодавців, стейкхолдерів та науково-педагогічних працівників щодо якості освітньо-професійної програми «Початкова освіта» підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти у Рівненському державному гуманітарному університеті.

 

 

 

Детальнiше
04. 04. 2024
Додав: Тетяна Я.

опитуванняЦентр якості освіти Рівненського державного гуманітарного університету звертається до Вас з проханням відповісти на питання анкети, щодо стану якості освіти за освітньо-професійними програмами. Ваші відповіді є важливими для вдосконалення процесу підготовки фахівців в університеті.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Детальнiше
04. 04. 2024
Додав: Тетяна Я.
опитування
Центр якості освіти Рівненського державного гуманітарного університету звертається до Вас з проханням відповісти на питання анкети щодо стану якості освіти за освітньо-професійними програмами. Ваші відповіді є важливими для вдосконалення процесу підготовки фахівців в університеті.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Детальнiше
11. 01. 2024
Додав: Тетяна Я.

Опитування У відповідності до Положення про порядок організації та проведення опитувань у Рівненському державному гуманітарному університеті, затвердженого 30.06.2021р. (протокол № 6) та Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освіти у Рівненському державному гуманітарному університеті, затвердженого 27.01.2022р. (протокол № 1), щодо вивчення думки учасників освітнього процесу стосовно якості освіти в університеті провести опитування здобувачів вищої освіти та науково-педагогічних працівників у режимі онлайн за анкетами:

 

 

 

 

Детальнiше
03. 11. 2023
Додав: Тетяна Я.

РезультатиНаприкінці жовтня 2023 року здобувачі другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 013 Початкова освіта групи МПО-11 пройшли комплексне анкетування щодо якості підготовки за освітньо-професійною програмою «Початкова освіта» (куратор – доц. Третяк О.М.).

 

 

 

 

 

 

Детальнiше
24. 10. 2022
Додав: Тетяна Я.

онлайн опитуванняІнформування студентів про онлайн опитування щодо особливостей адаптації здобувачів 1 курсу бакалаврського рівня до умов навчання в РДГУ

Анкета тут

 

 

 

Детальнiше

Дочірні категорії