11. 01. 2024
Додав: Тетяна Я.

Опитування У відповідності до Положення про порядок організації та проведення опитувань у Рівненському державному гуманітарному університеті, затвердженого 30.06.2021р. (протокол № 6) та Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освіти у Рівненському державному гуманітарному університеті, затвердженого 27.01.2022р. (протокол № 1), щодо вивчення думки учасників освітнього процесу стосовно якості освіти в університеті провести опитування здобувачів вищої освіти та науково-педагогічних працівників у режимі онлайн за анкетами:

 

 

 

 

Детальнiше
03. 11. 2023
Додав: Тетяна Я.

РезультатиНаприкінці жовтня 2023 року здобувачі другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 013 Початкова освіта групи МПО-11 пройшли комплексне анкетування щодо якості підготовки за освітньо-професійною програмою «Початкова освіта» (куратор – доц. Третяк О.М.).

 

 

 

 

 

 

Детальнiше
06. 05. 2021
Додав: Тетяна Я.

botndojd73uhwyy83m9q th lnd xx c800b

Назва анкети

Посилання

Анкети для опитування науково-педагогічних та педагогічних працівників:

АНКЕТА для опитування НПП щодо організації дистанційного навчання у РДГУ:

https://docs.google.com/forms/d/1EoMbX4qXm2r8kjfbitxQvCC05adru_HDgwMUiWFgeU0/edit

АНКЕТА для опитування НПП стосовно якості організації освітнього процесу:

https://docs.google.com/forms/d/1M1z9_EjuRmAb9A_08Nde6PGyYShdxZDPPJlByH7HtzM/edit

Анкети для опитування здобувачів вищої освіти:

АНКЕТА для опитування ЗВО щодо якості освітньої програми:

https://docs.google.com/forms/d/1KSf-MJQop3EGlotRptiBLzydeuyehWv8pVyLAyKOJNA/edit

АНКЕТА для опитування ЗВО щодо форм контрольних заходів та критеріїв оцінювання:

https://docs.google.com/forms/d/1xqkJbF9XXHZthsLpo5TIKqy7Wruahl4WUSGoa76Z3XE/edit

АНКЕТА для опитування ЗВО щодо організації дистанційного навчання:

https://docs.google.com/forms/d/1510JsuwH3__7gc3c4D2RtTozw0SpZLQRBzZ8oSMDu7I/edit

АНКЕТА для опитування ЗВО щодо забезпечення якості освіти в РДГУ:

https://docs.google.com/forms/d/1mAK4AMRBV1PkaD0guvX9hD_Erc7IioQhdlP0N0O6HCg/edit

АНКЕТА для опитування ЗВО щодо забезпечення студентоцентризму:

https://docs.google.com/forms/d/1hmkn8vXtmi0eSQgjT3hk3yVZFSvzkVWVUawdYZUUpdE/edit

АНКЕТА для опитування ЗВО щодо академічної доброчесності:

https://docs.google.com/forms/d/1J-2AwM0miYQ3giK9IZvCXkcNdwgQLfYVEjjVtJPMDr8/edit

Анкети для опитування випускників

АНКЕТА для опитування випускників щодо підвищення якості освітньої програми :

https://docs.google.com/forms/d/1w9j97vrkzw89QDNQN9S0j1QxJudqegkjgM8KhBK9mMI/edit

 
24. 05. 2021
Додав: Тетяна Я.

11 2021 06 10 22 08 56 3fab624 травня 2021 року відбулося чергове засідання кафедри педагогіки початкової, інклюзивної та вищої освіти, на якому обговорили результати опитування стейкхолдерів спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки. До обміну думками були запрошені здобувачі вищої освіти, які висловили зауваження й побажання щодо організації освітнього процесу та викладачі, які забезпечують освітній процес.

 

 

 

 

 

Детальнiше

Дочірні категорії