index 373d3Навчальний план підготовки магістра за освітньо-професійною програмою "Педагогіка вищої школи" спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки тут

ОК 01 Теорія і практика вищої професійної освіти в Україні

ОК 02 Психологія вищої школи

ОК 03 Технологія та організація наукових досліджень в освіті

ОК 04 Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта

ОК 05 Іноземна мова в професійній діяльності

ОК 06 Компютерно-інформаційні технології в освіті і науці

ОК 07 Педагогіка вищої школи

ОК 08 Моделювання освітнього процесу у закладах вищої освіти

ОК 09 Інклюзивна педагогіка

ОК 10 Методика викладання дисциплін у закладах вищої освіти

ОК 11 Інноваційні освітні технології у вищій школі

ОК 12 Професійна компетентність викладача вищої школи

ОК 13 Історія та сучасність університетської освіти

ОК 14 Моніторинг та педагогічний контроль у вищій школі

ОК 15 Виробнича (педагогічна) практика

Вибіркові дисципліни

ВК 01 Цивільна безпека

ВК 02 Психологія стресу

ВК 04 Філософія і методологія науки

ВК 05 Соціальна філософія

ВК 07 Педагогіка творчості

ВК 08 Менеджмент в освіті

ВК 10 Організація дистанційної освіти

ВК 11 Навчальний тренінг в освітньому процесі вищої школи

ВК 13 Організація інклюзивного навчання в ЗВО

ВК 14 Технології соціально-педагогічної діяльності

ВК 16 Педагогічна етика викладача вищої школи

ВК 17 Українська етнопедагогіка

ВК 19 Гендерний підхід в освіті і вихованні

ВК 20 Технології позааудиторної роботи у закладах вищої освіти