ПРО ЦЕНТР

15. 03. 2019
Додав: Вiктор С.

Метою створення і діяльності Освітньо-ресурсного центру РДГУ (далі ОРЦ) є розвиток фундаментальних і прикладних досліджень у галузі педагогіки та провадження освітньої діяльності в контексті вітчизняної освітньої реформи. ОРЦ координує та інтегрує діяльність науково-методичних центрів при кафедрі педагогіки початкової, інклюзивної та вищої освіти (Центр європейської педагогічної освіти, Професійного розвитку педагога, Інклюзивної освіти).
У межах ОРЦ виконуються науково-дослідні роботи за темами професійного спрямування: «Розвиток професійної підготовки майбутніх учителів у контексті реформування початкової освіти України» (державний реєстраційний номер 0118U003876); «Теоретико-методологічні засади професійної підготовки майбутніх педагогів до роботи в інклюзивному середовищі в системі освіти України» (державний реєстраційний номер 0118U100489).
Для досягнення визначеної мети ОРЦ вирішує такі завдання:
- виконання наукових досліджень співробітниками ОРЦ за усіма зазначеними напрямами;
- організація та провадження освітнього процесу за напрямами роботи ОРЦ;
- підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів освіти різних типів;
- створення умов для наукового стажування науково-педагогічних працівників у вітчизняних та закордонних закладах освіти;
- висвітлення наукової, науково-організаційної та освітньої діяльності ОРЦ у засобах інформації, через видання поліграфічної та електронної продукції, організацію і проведення наукових конференцій, організацію заходів з вітчизняними і зарубіжними науковими й освітніми закладами, громадськими організаціями та благодійними фондами тощо;
- координація науково-дослідницької та освітньої діяльності з урахуванням напрямів роботи;
- сприяння створенню науково-проблемних студентських груп, гуртків тощо, діючих у межах статуту і напрямів роботи ОРЦ.

skhema ors page 0001