Кафедра забезпечує викладання таких навчальних дисциплін:

другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки

Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта;

Моделювання освітнього процесу в ЗВО;

Інклюзивна педагогіка;

Методика викладання дисциплін у закладах вищої освіти;

Інноваційні освітні технології у вищій школі;

Професійна компетентність викладача вищої школи;

Історія та сучасність університетської освіти;

Моніторинг та педагогічний контроль у вищій школі;

Педагогіка творчості;

Менеджмент в освіті;

Організація дистанційного навчання;

Навчальний тренінг в освітньому процесі вищої школи;

Організація інклюзивного навчання в закладах вищої освіти;

Технології соціально-педагогічної діяльності;

Педагогічна етика викладача вищої школи;

Українська етнопедагогіка.