Кафедра забезпечує викладання таких навчальних дисциплін:

другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 013 Початкова освіта

Організація інклюзивного навчання в початковій школі;

Технології соціально-педагогічної діяльності;

Інноваційні освітні технології у вищій школі;

Методика навчання педагогіки в ЗВО;

Моделювання освітнього процесу в ЗВО;

Організація, управління і педагогічний контроль у закладах освіти;

Теорія та практика сучасної початкової школи;

Сучасні моделі початкової освіти;

Українська етнопедагогіка;

Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта;

Педагогічна етика викладача вищої школи;

Моніторинг та педагогічний котроль у вищій школі у ЗО;

Педагогічний менеджмент;

Навчальний тренінг в освітньому процесі вищої школи;

Теорія і практика вищої освіти в Україні.