27. 10. 2021
Додав: Тетяна Я.

workshop 26 27.20.2021 Страница 1 bfa2126-27.10.2021 року кафедрою педагогіки початкової, інклюзивної та вищої освіти Рівненського державного гуманітарного університету організовано та проведено у рамках асистентської практики дводенний «Workshop» за темою «Використання інноваційних технологій у педагогічній діяльності» (в онлайн форматі на платформі Zoom). Здобувачі другого (магістерського) рівня вищої освіти заочної форми навчання зі спеціальності 013 «Початкова освіта» продемонстрували студентам педагогічного факультету особливості застосування інноваційних технологій із власного досвіду педагогічної діяльності. У заході взяли участь понад 130 здобувачів першого (бакалаврського) і другого (магістерського) рівнів вищої освіти та науково-педагогічні працівники кафедри.

 

 

 

 

Детальнiше
25. 10. 2021
Додав: Тетяна Я.

1 9b875На педагогічному факультеті відбулася підсумкова онлайн-конференція з асистентської практики здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 013 Початкова освіта. Звітуючи про проходження практики, студенти груп МПО-21 та МПО-22 окреслили основні досягнення практикантів у навчальній, методичній, виховній роботі; охарактеризували труднощі, з якими стикнулися під час виконання завдань, наголосили на важливому значенні педагогічної практики у процесі професійної підготовки майбутнього викладача.

 

 

 

 

Детальнiше
25. 10. 2021
Додав: Тетяна Я.

images b25c0З 08 вересня по 19 жовтня 2021 року здобувачі 2 курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки проходили виробничу (педагогічну) практику на базі педагогічного факультету Рівненського державного гуманітарного університету. Мета практики – формувати готовність здобувача до викладацької діяльності в закладах вищої освіти, здійснювати дослідницьку діяльність, застосовувати традиційні та інноваційні методи, методики й технології організації освітнього процесу в реальному професійному середовищі ЗВО.

 

 

 

 

 

 

 

 

Детальнiше
15. 09. 2021
Додав: Тетяна Я.

Організація асистентської практики у ЗВО. Методичні рекомендації з проведення асистентської практики для здобувачів ступеня вищої освіти «магістр» за спеціальністю 013 «Початкова освіта» тут

10. 09. 2021
Додав: Тетяна Я.

зображення viber 2021 09 12 18 05 03 374 caba5Мета виробничої (педагогічної) практики здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки – формувати готовність до викладацької діяльності в закладах вищої освіти, розв"язувати складні задачі і проблеми, здійснювати дослідницьку діяльність, застосовувати традиційні та інноваційні методи, методики й технології організації освітнього процесу у реальному професійному середовищі ЗВО.
Важливим завданням початкового етапу виробничої (педагогічної) практики є ознайомлення з особливостями організації освітнього процесу у закладі вищої освіти, з нормативними документами; вивчення розкладів занять, навчальних планів тощо.

 

 

 

 

Детальнiше
31. 08. 2021
Додав: Тетяна Я.

Організація виробничої (педагогічної) практики у ЗВО: методичні рекомендації з проведення виробничої (педагогічної) практики для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки тут і тут

08. 09. 2021
Додав: Тетяна Я.

зображення viber 2021 09 12 19 27 14 865 e2ab4Практика є інтегрованим компонентом формування професійної компетентності викладача закладу вищої освіти. Виробнича (педагогічна) практика здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки забезпечує підготовку майбутніх викладачів у реальному професійному середовищі на базі науково-методичних центрів РДГУ; проводиться у 3 семестрі упродовж шести тижнів.
8 вересня 2021 року відбулася настановна конференція з виробничої (педагогічної) практики для здобувачів 2 курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки, групи ОПНм-21. Гарант ОПП «Педагогіка вищої школи» проф. Сойчук Р. Л. та груповий керівник доц. Боровець О. В. ознайомили здобувачів із метою і завданнями практики, правами та обов’язками практикантів; проаналізували програму та основні етапи практики, надали методичні рекомендації щодо укладання і виконання індивідуального плану здобувача-практиканта, повідомили вимоги до змісту та оформлення звітної документації. Під час конференції було закцентовано увагу на особливостях проведення виробничої практики в період карантинних обмежень, на правилах техніки безпеки життєдіяльності під час проходження практики.
Здобувачі вищої освіти активно долучилися до обговорення послідовності виконання завдань, висловили пропозиції щодо перспективного плану занять та заходів, ознайомилися із переліком рекомендованої літератури.

Бажаємо практикантам успішно виконати програму практики, удосконалити рівень професійної компетентності та набути нового досвіду!

Детальнiше
31. 08. 2021
Додав: Тетяна Я.

Організація виробничої (асистентської) практики у ЗВО: методичні рекомендації з проведення виробничої (асистентської) практики для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки тут і тут

08. 09. 2021
Додав: Тетяна Я.

unnamed b79818 вересня 2021 року відбулася настановна конференція з асистентської практики для здобувачів 2 курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 013 Початкова освіта. Групові керівники ознайомили здобувачів із метою та завданнями практики, правами та обов’язками практикантів; проаналізували програму та основні етапи практики, надали методичні рекомендації щодо укладання і виконання індивідуального плану здобувача-практиканта, повідомили вимоги до змісту та оформлення звітної документації.
Здобувачі вищої освіти активно долучилися до обговорення послідовності виконання завдань, висловили пропозиції щодо перспективного плану занять та заходів. Настановна конференція відбувалася у форматі інтерактивної взаємодії, акцентувалася увага на особливостях проведення виробничої практики в період карантинних обмежень, на правилах техніки безпеки під час проходження практики.
Зичимо усім практикантам успішно виконати завдання асистентської практики і набути нового досвіду!

 

 

 

Детальнiше