12. 09. 2022
Додав: Тетяна Я.

Практика12 вересня 2022 року відбулася настановна конференція з виробничої (асистентської) практики для здобувачів 2 курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 013 Початкова освіта (на платформі Zoom).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Детальнiше
21. 05. 2022
Додав: Тетяна Я.

Практика 01120.04.2022 року на педагогічному факультеті відбулася підсумкова онлайн-конференція з виробничої (педагогічної) практики здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки» за освітньо-професійною програмою «Педагогіка вищої школи». Мета виробничої (педагогічної) практики - формувати готовність здобувача до викладацької діяльності в закладах вищої освіти, аналізувати складні задачі і проблеми, здійснювати дослідницьку діяльність, розробляти і застосовувати традиційні та інноваційні методи, методики й технології організації освітнього процесу у ЗВО.

Звітуючи про проходження практики, здобувачка вищої освіти Петрович Анастасія означила основні здобутки та труднощі під час виконання завдань як майбутній викладач закладу вищої освіти, наголосила на вагомості такого виду практики у реальному професійному середовищі ЗВО.

 

 

Детальнiше
20. 05. 2022
Додав: Тетяна Я.

Практика бакалаврів15 квітня 2022 року проведено підсумкову конференцію з навчальної (пропедевтичної) практики здобувачів вищої освіти 1 курсу, групи ПН-11 (2 р.н., 3 р.н.) педагогічного факультету спеціальності 013 Початкова освіта.  Практика тривала 4 тижні: з 14 березня по 10 квітня 2022 р.

Під час настановної онлайн-конференції здобувачам освіти було озвучено мету та завдання навчальної (пропедевтичної) практики, обов’язки студента-практиканта, вимоги та перелік звітної документації тощо. У зв’язку з військовим  станом у країні консультації керівників практики та практика проходили у формі дистанційного навчання на платформах ZOOM, MEET.

 

 

 

 

Детальнiше
20. 05. 2022
Додав: Тетяна Я.

Психолого педагогічна практика2 травня 2022 р. пройшла підсумкова конференція з навчальної (психолого-педагогічної) практики здобувачів вищої освіти спеціальності 013 «Початкова освіта» 3 курсу.

Здобувачі вищої освіти відповідно до наказу проходили навчальну (психолого-педагогічну) практику у закладах загальної середньої освіти м. Рівного, Рівненської та Волинської областей. Під час звітної конференції студенти презентували результати свого першого набуття досвіду професійної діяльності – вчителя початкової школи.

Бажаємо вам успіху на цій цікавій та нелегкій освітянській ниві!

20. 05. 2022
Додав: Тетяна Я.

Інклюзивна практикаПрактика з другої спеціальності «Інклюзивна освіта» розпочалася 14 березня настановною конференцією та закінчилася відеоконференцією 11 квітня. Війна внесла свої корективи в її зміст та організацію, оскільки в теперішніх умовах діти вимагають до себе підвищеної уваги та підтримки. Відповідно до наказу, практикою було охоплено 6 студентів (науковий керівник доц. Яковишина Т.В.)

Практиканти проводили уроки, розробили та поширили серед своїх учнів «Пам’ятки щодо поведінки під час війни», використовували мобільні застосунки під час уроків та виховних заходів, вивчали досвід вчителів інклюзивних класів.

Практика, яку так довго чекали здобувачі спеціальності «Інклюзивна освіта», пройшла активно, студенти із задоволенням та розумінням поставилися до виконання завдань, результати представили на підсумковій конференції у вигляді презентацій. Висловлюю вдячність студентам, які в таких нелегких умовах зуміли сконцентруватися, виконати всі завдання, допомагати учням та їхнім батькам, показали себе як хороші майбутні асистенти вчителя інклюзивного класу.

25. 10. 2021
Додав: Тетяна Я.

images b25c0З 08 вересня по 19 жовтня 2021 року здобувачі 2 курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки проходили виробничу (педагогічну) практику на базі педагогічного факультету Рівненського державного гуманітарного університету. Мета практики – формувати готовність здобувача до викладацької діяльності в закладах вищої освіти, здійснювати дослідницьку діяльність, застосовувати традиційні та інноваційні методи, методики й технології організації освітнього процесу в реальному професійному середовищі ЗВО.

 

 

 

 

 

 

 

 

Детальнiше
27. 10. 2021
Додав: Тетяна Я.

workshop 26 27.20.2021 Страница 1 bfa2126-27.10.2021 року кафедрою педагогіки початкової, інклюзивної та вищої освіти Рівненського державного гуманітарного університету організовано та проведено у рамках асистентської практики дводенний «Workshop» за темою «Використання інноваційних технологій у педагогічній діяльності» (в онлайн форматі на платформі Zoom). Здобувачі другого (магістерського) рівня вищої освіти заочної форми навчання зі спеціальності 013 «Початкова освіта» продемонстрували студентам педагогічного факультету особливості застосування інноваційних технологій із власного досвіду педагогічної діяльності. У заході взяли участь понад 130 здобувачів першого (бакалаврського) і другого (магістерського) рівнів вищої освіти та науково-педагогічні працівники кафедри.

 

 

 

 

Детальнiше
15. 09. 2021
Додав: Тетяна Я.

Організація асистентської практики у ЗВО. Методичні рекомендації з проведення асистентської практики для здобувачів ступеня вищої освіти «магістр» за спеціальністю 013 «Початкова освіта» тут

25. 10. 2021
Додав: Тетяна Я.

1 9b875На педагогічному факультеті відбулася підсумкова онлайн-конференція з асистентської практики здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 013 Початкова освіта. Звітуючи про проходження практики, студенти груп МПО-21 та МПО-22 окреслили основні досягнення практикантів у навчальній, методичній, виховній роботі; охарактеризували труднощі, з якими стикнулися під час виконання завдань, наголосили на важливому значенні педагогічної практики у процесі професійної підготовки майбутнього викладача.

 

 

 

 

Детальнiше