01. 07. 2019
Додав: Тетяна Я.

logo2 new 53168Запрошуємо на навчання за освітньою програмою "Педагогіка вищої школи" другого рівня вищої освіти за спеціальністю 011 "Освітні, педагогічні науки".

Кваліфікація: магістр з освітніх, педагогічних наук; викладач у закладах вищої освіти. Термін навчання - 1 рік 5 місяців.

ВИПУСКНИК ЗМОЖЕ
Керувати:
- навчально-пізнавальною та науковою діяльністю здобувачів вищої освіти;
- підрозділами закладів вищої освіти.
Забезпечувати:
- психолого-педагогічні основи якісного засвоєння знань у вищій школі;
- наукову організацію праці.
Контролювати:
- якість освітнього процесу;
- якість засвоєння знань здобувачами вищої освіти.
Зможе працювати:
- викладачем закладу вищої освіти;
- педагогічним працівником у закладі вищої освіти;
- завідувачем методичним кабінетом у закладі освіти;
- завідувачем відділу (лабораторією);
- викладачем науково-дослідного інституту;
- викладачем закладу післядипломної освіти.

Детальнiше
28. 02. 2019
Додав: Вiктор С.

27022019Кафедра педагогіки початкової освіти здійснює висококваліфіковану професійну підготовку фахівців за галуззю знань 01 Освіта/Педагогіка – спеціальності 013 Початкова освіта. Започатковано нові спеціалізації: «Інклюзивна освіта» та «Гувернерство»

Мета освітньої програми першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 013 – Початкова освіта, спеціалізації «Інклюзивна освіта» – підготувати конкурентоспроможних фахівців у галузі початкової та інклюзивної освіти, спроможних працювати в різних типах освітніх закладів, здатних вирішувати складні завдання в інклюзивному середовищі Нової української школи, організувати процес, пов’язаний з інклюзивним навчанням.

Детальнiше