Кафедра забезпечує викладання таких навчальних дисциплін:

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 013 Початкова освіта

Вступ до спеціальності;

Основи педагогіки;

Дидактика початкової освіти;

Організація і управління в початковій школі;

Основи педагогічних досліджень;

Основи інклюзивної освіти;

Етнопедагогіка;

Філософія інклюзії;

Арттерапія в початковій школі;

Теорія та практика сучасної початкової школи;

Теорія та методика діяльності гувернера з / без особливих освітніх потреб;

Педагогіка партнерства;

Педагогічна логіка;

Методика психолого-педагогічного вивчення учня;

Основи соціально-педагогічної роботи в початковій школі;

Історія української школи і педагогіки;

Історія педагогіки зарубіжжя;

Історія педагогічних систем;

Дидактика інклюзивного навчання;

Соціалізація дітей з особливими освітніми потребами;

Асистування в інклюзивному середовищі;

Корекційна педагогіка;

Міжнародний досвід інклюзивної освіти