29. 12. 2021
Додав: Тетяна Я.

на сайт підсумки 2021 2fc1628 грудня 2021 року відбулося заключне засідання кафедри педагогіки початкової, інклюзивної та вищої освіти Рівненського державного гуманітарного університету за участі почесної гості професора Колупаєвої Т.Є.

 

 

 

 

 

 

 

 

Детальнiше
04. 01. 2021
Додав: Тетяна Я.

Становлення кафедри педагогіки початкової, інклюзивної та вищої освіти має насичений подіями шлях. У лютому 2021 року в контексті інноваційних трансформацій у сфері інклюзивної та вищої освіти відбувається низка реформаційних змін, результатом яких стала необхідність у підготовці фахівців з інклюзивної та вищої освіти. Перейменовану кафедру очолила професор Р.Л. Сойчук.

Кафедра педагогіки початкової, інклюзивної та вищої освіти веде свій початок від кафедри педагогіки початкового навчання, яка була створена у 1992 році. У різні роки її очолювали Б.П. Бричок (1992-2010), Т.Є. Колупаєва (2010-2018). З грудня 2018 року колективом кафедри керує доктор педагогічних наук, професор Сойчук Руслана Леонідівна.

За цей період на кафедрі сформувались традиції, які і нині продовжуються: склався дружній колектив однодумців-викладачів-науковців, більшість з яких захистили кандидатські дисертації, зробили вагомий внесок у педагогічну науку; студенти залучаються до науково-дослідної роботи, беруть участь в педагогічних олімпіадах, конкурсах, отримуючи нагороди, піднімаючи престиж РДГУ. Кафедрою започатковано взаємодію з навчальними, науковими, культурними закладами міста, області та України в цілому. На кафедрі проводиться багато організаційних заходів, спрямованих на наукову організацію праці, посилення наукового потенціалу. Усі викладачі кафедри є випускниками педагогічного факультету, спеціальності «Початкова освіта».

Кафедра педагогіки початкової, інклюзивної та вищої освіти здійснює висококваліфіковану професійну підготовку фахівців за галуззю знань 01 Освіта/Педагогіка – спеціальності 013 Початкова освіта. Започатковано нову спеціалізацію – «Інклюзивна освіта». Окрім того, для освітнього ступеня «магістр» відкрито спеціальність 011 – Освітні, педагогічні науки (Педагогіка вищої школи).