04. 01. 2021
Додав: Тетяна Я.

Становлення кафедри педагогіки початкової, інклюзивної та вищої освіти має насичений подіями шлях. У лютому 2021 року в контексті інноваційних трансформацій у сфері інклюзивної та вищої освіти відбувається низка реформаційних змін, результатом яких стала необхідність у підготовці фахівців з інклюзивної та вищої освіти. Перейменовану кафедру очолила професор Р.Л. Сойчук.

Кафедра педагогіки початкової, інклюзивної та вищої освіти веде свій початок від кафедри педагогіки початкового навчання, яка була створена у 1992 році. У різні роки її очолювали Б.П. Бричок (1992-2010), Т.Є. Колупаєва (2010-2018). З грудня 2018 року колективом кафедри керує доктор педагогічних наук, професор Сойчук Руслана Леонідівна.

За цей період на кафедрі сформувались традиції, які і нині продовжуються: склався дружній колектив однодумців-викладачів-науковців, більшість з яких захистили кандидатські дисертації, зробили вагомий внесок у педагогічну науку; студенти залучаються до науково-дослідної роботи, беруть участь в педагогічних олімпіадах, конкурсах, отримуючи нагороди, піднімаючи престиж РДГУ. Кафедрою започатковано взаємодію з навчальними, науковими, культурними закладами міста, області та України в цілому. На кафедрі проводиться багато організаційних заходів, спрямованих на наукову організацію праці, посилення наукового потенціалу. Усі викладачі кафедри є випускниками педагогічного факультету, спеціальності «Початкова освіта».

Кафедра педагогіки початкової, інклюзивної та вищої освіти здійснює висококваліфіковану професійну підготовку фахівців за галуззю знань 01 Освіта/Педагогіка – спеціальності 013 Початкова освіта. Започатковано нову спеціалізацію – «Інклюзивна освіта». Окрім того, для освітнього ступеня «магістр» відкрито спеціальність 011 – Освітні, педагогічні науки (Педагогіка вищої школи).